WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTS«S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 ...»

S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559

+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,

Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

Capital social subscris si varsat : 19.305.806,4 ron

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului Nr.1/2006 al C.N.V.M DATA RAPORTULUI: 31.03.2010 EMITENT: S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA SEDIU: STR. BRIZEI NR. 6, EFORIE NORD,

JUD. CONSTANTA

TELEFON: 0241/741401 FAX: 0241/741841 Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991 C.U.I.: 2980547 Capital social: 19.305.806,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

I.Evenimente importante de raportat a.) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul;

b.) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c.) Procedura falimentului - nu este cazul;

d.) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din legea nr.297/2004 - nu este cazul;

e.)Alte evenimente:

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Legii 297/2004, S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. raporteaza ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 30.03.2010, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990

republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr.8/30.03.2010:

Art.1. Se aproba mutarea sediului societatii in localitatea Mangalia, Str. Lavrion nr.29, judetul Constanta.

Art.2. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, ca urmare a mutarii sediului, astfel: Cap. II Art. 4 Sediul Societatii alin.1 “ Sediul societatii este in Romania, localitatea Eforie Nord, str. Brizei nr. 6, jud. Constanta ”se modifica si va avea urmatorul continut: “Sediul Societatii este in Romania, localitatea Mangalia, str. Lavrion nr.29, jud. Constanta”.

HOTARAREA Nr.9/30.03.2010:

Art.1. Se aproba transformarea sediilor secundare în puncte de lucru, desfiinţarea centrelor de profit, desfiinţarea unor puncte de lucru şi înfiinţarea altor puncte de lucru.

Art.2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societăţii, Cap. II Art. 4 alin.

3, prin transformarea sediilor secundare în puncte de lucru, desfiinţarea centrelor de profit, desfiinţarea unor puncte de lucru şi înfiinţarea altor puncte de lucru,

astfel :

Toate sediile secundare se transformă în puncte de lucru.

Se desfiinţează toate centrele de profit existente în Actul Constitutiv, respectiv : Centrul de Profit Eforie Nord, Centrul de Profit Eforie Sud, Centrul de Profit Neptun, Centrul de Profit Saturn, Centrul de Profit Venus, Centrul de Profit Prodprest.

Se desfiinţează următoarele puncte de lucru :

- Denumire: VILA "ANTOANETA '' Sediu: Vila "Antoaneta " Eforie Nord, judeţul Constanţa

- Denumire: HOTEL PUTNA Sediu: Hotel Putna, B-dul Ovidiu, Eforie Nord, judeţul Constanţa

- Denumire: BIROU Sediu: Str.Faleza nr.6, Eforie Sud Oraş Eforie, judeţul Constanţa

- Denumire: SPĂLĂTORIE Sediu: Str.Republicii nr.130, Eforie Sud, Oraş Eforie, judeţul Constanţa

- Denumire: DISCOTECA CAZINO Sediu: Str.Faleza nr.34, Eforie Sud, Oraş Eforie, judeţul Constanţa

- Denumire: BIROURI-SATURN Sediu: Str.Constanţei nr.76, Municipiul Mangalia

- Denumire: HOTEL GAMA Sediu: Hotel Gama, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: RESTAURANT CUPIDON Sediu: Restaurant Cupidon, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: BUFET INCINTĂ SATURN Sediu: Bufet Incintă Saturn, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumirea: GRADINA DUNĂREA Sediu: Gradina Dunărea, Saturn, Municipiul Mangalia

-Denumire: PAJURA Sediu: Pajura Venus,Municipiul Mangalia.

Se înfiinţează următoarele puncte de lucru :

Eforie Nord

-Denumire: SEDIUL ADMINISTRATIV PRODPREST SEDIU: B-DUL. REPUBLICII, NR.44, EFORIE NORD, JUDETUL CONSTANTA

- Denumire: COMPLEX BRAD-BRAN-BEGA Sediu:B-dul T.Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: RESTAURANT VENUS Sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: HOTEL BELVEDERE Sediu: Str. Dorobanti, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: HOTEL LIRA Sediu: Str. Andrei Muresan, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: HOTEL SELENA Sediu: Str. 23 August, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: HOTEL NEPTUN Sediu: Str. Mihai Eminescu, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: VILA ENERGIA Sediu: Vila Energia/Anexa Energia, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: VILA DALIA Sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: VILA NARCISA Sediu: Bd. T. Vladimirescu,Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: VILA ALBASTRA Sediu: Vila Albastra, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: VILA 82 Sediu: Bd. Ovidiu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: RESTAURANT BERBEC Sediu: Bd. 1 Mai, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: RESTAURANT NEON Sediu: Restaurant/Depozit frig, Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: RESTAURANT RAPSODIA Sediu: Bd. Republicii, Restaurant/Gradina, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: DEPOZIT VALUTA II Sediu: Str. Decebal,Depozit Valuta II, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: GRUP ATELIERE Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: SPALATORIE 7 TONE Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: CENTRALA TERMICA PRODPREST Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

- DENUMIRE: SERA FLORI

SEDIU:B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU,SERA FLORI, EFORIE NORD, JUDETUL CONSTANTA

- Denumire: CAMPING MEDUZA Sediu: Str. Sportului, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: LABORATOR CTC (UNION) Sediu: Laborator CTC, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: PISCINA PERLA Sediu: Aleea Perla, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: TEREN TENIS VENUS Sediu: Teren Tenis Venus, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: TEREN TENIS APOLLO Sediu:Str.Scolii,Teren Tenis Apollo, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: BARACA SELENA AT. COVOARE Sediu: Str. V. Alecsandri, Eforie Nord, judetul Constanta Eforie Sud

- Denumire: HOTEL ORIZONT Sediu: Str. Negru Voda nr. 78, Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta

- Denumire: HOTEL FORTUNA Sediu: Str. Negru Voda nr. 76, Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta

- Denumire: ANEXA SIRENA Sediu: Str. Negru Voda nr. 100, Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta

- Denumire: ATELIER DDD Sediu: Str. Cantacuzino, Eforie Sud, judetul Constanta Venus

- Denumire: VILA BALEA Sediu:Vila Balea,Venus,Municipiul Mangalia

- Denumire: VILA LACUL Sediu:Vila Lacul,Municipiul Mangalia

- Denumire: VILA MARA Sediu:Vila Mara, Venus,Municipiul Mangalia

- Denumire: MAGAZIN VULTURUL Sediu: Magazin Vulturul, Venus, Municipiul Mangalia

- Denumire: AGENTIA C.F.R.

Sediu: Agentia C.F.R., Venus, Municipiul Mangalia Saturn

- Denumire: RESTAURANT CLEOPATRA Sediu: Restaurant Cleopatra, Saturn,Municipiul Mangalia

- Denumire: AQUA PARK CLEOPATRA Sediu: Piscina/Restaurant/Restaurant-autoservire/Bar de zi Aqua Park Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: HOTEL TOSCA Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn,Municipiul Mangalia

- Denumire: BUFET DISPECERAT TOSCA Sediu: Bufet Bar Tosca, Saturn,Municipiul Mangalia

- Denumire: RESTAURANT PRAHOVA Sediu: Restaurant Prahova, Saturn,Municipiul Mangalia

- Denumire: BUFET BAR PRAHOVA Sediu: Bufet Bar Prahova, Saturn,Municipiul Mangalia

- Denumire: BUFET BAR NARCIS Sediu: Bufet Bar Narcis, Saturn,Municipiul Mangalia

- Denumire: POPAS SATURN Sediu: Popas /Bufet Popas Saturn, Saturn,Municipiul Mangalia

- Denumire: IMOBIL CANTINA GRUP SOCIAL SATURN Sediu:Soseaua Constantei nr. 76,Municipiul Mangalia

- Denumire: TREI BARACI DEPOZITE GRUP GOSPODARESC SATURN Sediu: Soseaua Constantei nr. 76,Municipiul Mangalia

- Denumire: CENTRALA TERMICA SATURN Sediu: Soseaua Constantei nr. 78,Municipiul Mangalia

- Denumire: CENTRALA FRIG SATURN Sediu: Soseaua Constantei nr. 78,Municipiul Mangalia

- Denumire: MAGAZII GRUP GOSPODARESC SATURN Sediu: Soseaua Constantei nr. 78,Municipiul Mangalia

- Denumire: IMOBIL LABORATOR CARMANGERIE JUPITER Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: IMOBIL DEPOZIT ALIMENTAR JUPITER Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: IMOBIL DEPOZIT AMBALAJE JUPITER Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: ATELIER METROLOGIE Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: CENTRALA DE FRIG JUPITER Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: STATIE POMPARE APA CALDA CLEOPATRA Sediu:, Saturn, Municipiul Mangalia.

Cap. II Art. 4 alin.3 din Actul Constitutiv se modifica corespunzator.

HOTARAREA Nr.10/30.03.2010:

Art.1. Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 3.237,9 lei reprezentand valoarea imobilului constructie Vila Egreta din Eforie Nord, urmare retrocedarii acestuia in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS. Ca rezultat al acestei operatiuni, capitalul social al THR Marea Neagra SA se va diminua de la 19.305.806,4 lei reprezentand un numar de 193.058.064 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la 19.302.568,5 lei reprezentand un numar de 193.025.685 actiuni. Participarea detinuta de AVAS se va diminua de la 247.056 actiuni cu o valoare nominala totala de 24.705,6 lei lei reprezentand 0,128 % din capitalul social, la 214.677 actiuni cu o valoare nominala totala de 21.467,7 lei reprezentand 0,111 % din capitalul social rezultat.

Art.2 Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 4.237,2 lei reprezentand valoarea imobilului constructie Vila Camelia din Eforie Nord, urmare retrocedarii acestuia in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS.

Ca rezultat al acestei operatiuni, capitalul social al THR Marea Neagra SA, diminuat deja cu valoarea Vilei Egreta, se va diminua in continuare de la 19.302.568,5 lei reprezentand un numar de 193.025.685 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la 19.298.331,3 lei reprezentand un numar de 192.983.313 actiuni. Participarea detinuta de AVAS se va diminua de la 214.677 actiuni cu o valoare nominala totala de 21.467,7 lei reprezentand 0,111 % din capitalul social, la 172.305 actiuni cu o valoare nominala totala de 17.230,5 lei reprezentand 0,089 % din capitalul social rezultat. Art.3. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, ca urmare a reducerii capitalului social astfel: Cap V Capitalul social Art.8 “Capital social subscris si varsat este de 19.305.806,4 lei divizat intr-un numar de 193.058.064 actiuni, fiecare in valoare de 0,1 lei” se modifica si va avea urmatorul continut:” Capitalul social subscris si varsat este de 19.298.331,3 lei, divizat intr-un numar de 192.983.313 actiuni, fiecare in valoare de 0,1 lei”. HOTARAREA

Art.1 Se aproba acNr.11/30.03.2010:

tualizarea strategiei de restructurarie a activelor societatii, restructurare aprobata prin Hotararea AGA nr.2/11.03.2008, modificata prin Hotararea AGA nr.19/08.12.2008. Art.2 Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru modificarea strategiei de restructurare in limitele prevazute de art. 241 din Legea 297/2004 modificata si completata;

Art.3 Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a decide cu privire la preturile de vanzare si la metoda de vanzare a tuturor activelor propuse pentru vanzare.

HOTARAREA Nr.12/30.03.2010:

Art.1. Se aproba contractarea unor credite pe termen scurt/linii de credit pentru finantarea activitatii curente, pe o durata de un an in valoare de 13.000.000 lei.

Art.2. Se aproba ipotecarea urmatoarelor active ale societatii pentru garantarea acestor credite:

Complex Hotel Restaurant Claudia din Venus si terenul aferent in suprafata de 4.695,64 mp ;

- Complex Hotel Restaurant Brandusa din Venus si terenul aferent in suprafata de 3.916,48 mp ;

- Complex Pajura din Venus si terenul aferent in suprafata de 7.180,72 mp ;

- Complex Cocorul din Venus si terenul aferent in suprafata de 7.553,01 mp ;

- Complex Vulturul din Venus si terenul aferent in suprafata de 7.461,19 mp.

Art.3. Se mandateaza doamna Linica Stan - Director General, pentru a semna contractele de credit si de ipoteca, precum si toate actele necesare obtinerii creditelor respective.

HOTARAREA Nr.13/30.03.2010:

Art.1 Se aproba vanzarea prin negociere directa a activului Hotel Restaurant Carmen din Eforie Nord, catre SC Bel Air Imex SRL, la pretul minim de 350.000 euro + TVA.

HOTARAREA Nr.14/30.03.2010:

Art.1. Se aproba data de 20.04.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

HOTARAREA Nr.15/30.03.2010:

Art.1. Se aproba mandatarea doamnei Linica Stan - Director General, pentru a semna in numele actionarilor Actul constitutiv al societatii, actualizat cu toate modificarile, conform hotararilor AGA.

Art.2. Se aproba mandatarea doamnei Linica Stan - Director General si/sau a domnului Stefan Rosu - Sef Departament Juridic, pentru a face demersurile necesare in vederea inregistrarii la Registrul Comertului Constanta si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor AGEA adoptate in sedinta din data de 30.03.2010 si a Actului constitutiv actualizat.

–  –  –

Linica StanSimilar works:

«ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.processtext.com/abctxt.html Copyright © 2008 by Stephenie Meyer All rights reserved. Except as permitted under the U.S. Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. Little, Brown and Company Hachette Book Group USA 237 Park Avenue, New York, NY 10017 Visit our Web...»

«A Guide for People Living With PSP, CBD, and Other Atypical Parkinsonian Disorders TABLE OF CONTENTS “Because Hope Matters” by Chuck Peebler....................................... Page 1 President’s Message by Richard Gordon Zyne, DMin President-CEO............................................................ Page 2 Introduction to the Guidebook by Janet Edmunson, MEd Chair, Board of...»

«How you talk about God. ! Welcome, ! Third week of our Ten Commandment Series. 3rd commandment “Do not take God’s name in Vain.” ! Have you thought about what that means? I think for many they equate it to any foul language. ! Illus: 3rd grade Jumping on Trampoline with Tyson, and he shares with me all the Four Letter words he learned, Mom listening through window and I got a front row seat to his mouth being washed out with soap! What many Mom’s think—is that there’s a list of good...»

«The Handbook of Pattern Recognition and Computer Vision (2nd Edition), by C. H. Chen, L. F. Pau, P. S. P. Wang (eds.), pp. 207-248, World Scientific Publishing Co., 1998. Chapter 2.1 Texture Analysis Mihran Tuceryan Department of Computer and Information Science, Indiana University -Purdue University at Indianapolis, 723 W. Michigan St. Indianapolis, IN 46202-5132 and Anil K. Jain Computer Science Department, Michigan State University East Lansing, MI 48824-1027 USA Internet: jain@cps.msu.edu...»

«Viatcheslav Vanyukov Effects of nonlinear light scattering on optical limiting in nanocarbon suspensions Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Forestry and Natural Sciences No 182 VIATCHESLAV VANYUKOV Effects of nonlinear light scattering on optical limiting in nanocarbon suspensions Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Forestry and Natural Sciences Number 182 Academic Dissertation To be presented by permission of the Faculty of Science...»

«International Journal of Current Research in Life Sciences Vol. 4, No. 08, pp. 304-320, August, 2015 www.ijcrls.com Full Length Review Article TRACE ELEMENTS IN HUMAN NUTRITION *Michael T Deans and Cantab Flat 4, Cavendish House, Cavendish Road, Chiswick, London W4 3TD Accepted 28th July 2015; Published Online 31st August 2015 ABSTRACT A serendipitous observation, confirmed by recent reports of ice XIc, suggested ice crystallizing in liquid nitrogen is proton ordered. It undergoes a...»

«Egyptian Delegation Energy Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), Dr. Eng. Fouad Mohamed Mansour Mohamed Ministry of Electricity and Energy, Department Manager Ministry of Electricity and Energy, Mr. Shaher Anis Mahmoud Eissa Ministry of Electricity and Energy, Eng. Mostafa Ibrahim Khamis Khalifa Almona Inc., Mr. Seif Allah Fahmy EMIC, Eng. Ahmed Afifi El Sherif Energy Allied Egypt, Mr. Tamer M. Nassar Masa Electro, Mr. Osama H. El Said Paradise Capital, Mr. Sherif Mostafa SeaHarvest Free...»

«MORE THAN A PANIC: CORRELATES OF THE IMPORTANCE OF DRUGS AND UNEMPLOYMENT By Jarrett Thibodeaux Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in Sociology December, 2009 Nashville, Tennessee Approved: Professor Gary Jensen Professor Mike Ezell There are thousands of events that a society may deem problematic, ranging from economic sanctions to razor blades in apples to meteors hitting...»

«Oral Tradition, 15/1 (2000): 159-169 Beowulf as Epic Joseph Harris Cambridge, Massachusetts, has been home to two translators of the Kalevala in the twentieth century, and both furnished materials, however brief, for an understanding of how they might have compared the Finnish epic to the Anglo-Saxon Beowulf. (The present brief Canterbridgean contribution to the generic characterization of Beowulf, taking a hint from the heterogeneous genre make-up of the Kalevala, focuses chiefly on a complex...»

«● ● INFORMATION EDUCATION ADVOCACY October 2012 In this issue: Excessive Force and the Charter: Excessive Force and the When the Handcuffs Go On, the Charter: When the Handcuffs Violence Must Stop Go On, the Violence Must Stop By Ariel Herscovitch The Perils of Precedent In the past several years, Canadian courts have increasingly The Coffee is Still Brewing acknowledged something that should be obvious to any Fairview Donut Inc. v. The TDL reasonable observer: A person in custody is at the...»

«WP 24 Agenda Item: 7.2 Person Responsible: A Terauds XXXIV SCAR Delegates Meeting Kuala Lumpur, Malaysia, 29-30 August 2016 Report of the SCAR Delegation to XXXIX ATCM and CEP XIX in Santiago, Chile, 23 June – 1 July 2016 Executive Summary Authors: Aleks Terauds (SC-ATS), Jerónimo López-Martínez (SCAR President) Important Issues or Factors: SCAR submitted two Working Papers, six Information Papers and two Background Papers to CEP XIX, some of which were also presented to the ATCM. The WPs...»

«Bicycle Owner’s Manual 9th Edition, 2007 This manual meets EN Standards 14764, 14766 and 14781.IMPORTANT: This manual contains important safety, performance and service information. Read it before you take the first ride on your new bicycle, and keep it for reference. Additional safety, performance and service information for specific components such as suspension or pedals on your bicycle, or for accessories such as helmets or lights that you purchase, may also be available. Make sure that...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.