WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE ...»

-- [ Page 1 ] --

T. C. Ç E V R E v e Ş E H İR C İ L İ K B A K A N L I Ğ I

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR-MANİSA

PLANLAMA BÖLGESİ

1/100.000 ÖLÇEKLİ

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

PLAN HÜKÜMLERİ

T. C. Ç E V R E v e Ş E H İR C İ L İ K B A K A N L I Ğ I

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

PLAN HÜKÜMLERİ

DİZİN

AMAÇ…………………………………………………....……………………..1 1.

KAPSAM………………………………………………... ……………………...1 2.

PLANLAMA HEDEFLERİ………………………..……. ……………………...1 3.

TANIMLAR……………………………………………... ……………………...2 4.

İLKELER………………………………………………… …………………….15 5.

DENETİM………………………………………………....……………………18 6.

GENEL HÜKÜMLER…………………………………… …………………….19 7.

UYGULAMA HÜKÜMLERİ…………………………… …………………….28 8.

NÜFUS KABULLERİ…………………………………… ……………………53 9.

T. C. Ç E V R E v e Ş E H İR C İ L İ K B A K A N L I Ğ I

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

1. AMAÇ İZMİR-MANİSA İLLERİNİ KAPSAYAN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ

PLANI’NDA TEMEL AMAÇ; YAŞANAN HIZLI VE KONTROLSÜZ KENTLEŞMENİN,

PARÇACI VE SEKTÖREL PLANLAMANIN YARATTIĞI SORUNLARIN ORTADAN

KALDIRILMASI, KENTLEŞME VE SANAYİLEŞMENİN KONTROLLÜ GELİŞİMİNİN

SAĞLANMASI, GELİŞMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI, EKOLOJİK DENGEYİ

BOZACAK MÜDAHALELERİN ENGELLENMESİ, 2025 YILI HEDEF ALINARAK

KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASINI SAĞLAYACAK BİÇİMDE

SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE MEKANSAL GELİŞMENİN

YÖNLENDİRİLMESİDİR.

2. KAPSAM

BU ÇEVRE DÜZENİ PLANI, İZMİR VE MANİSA İL SINIRLARI BÜTÜNÜNDE; PLANIN

AMACINA YÖNELİK PLANLAMA HEDEFLERİNİ, ALT ÖLÇEKLİ PLANLARA ESAS

OLACAK ANA KARARLARI, GELİŞME ÖNERİLERİNİ VE SORUNLARA MÜDAHALE

STRATEJİLERİNİ KAPSAMAKTADIR.

3. PLANLAMA HEDEFLERİ

BELİRLENEN AMAÇ DOĞRULTUSUNDA;

–  –  –

3.4. KORUMA-KULLANMA DENGESİ GÖZETİLEREK, SEKTÖREL OLANAKLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.

3.5. ALICI ORTAMLARDA (SU, TOPRAK VE HAVA) VAR OLAN KİRLENMENİN

GİDERİLMESİ VE YENİ KİRLENMELERİN OLUŞMASINI ÖNLEYECEK

KARARLARIN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.

–  –  –

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

4. TANIMLAR

4.1. BAKANLIK: T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’DIR.

4.2. UYGULAMADAN SORUMLU İDARELER: T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI, VALİLİKLER, İL ÖZEL İDARELERİ, İZMİR BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PLANLAMA BÖLGESİ

İÇİNDE YER ALAN İLÇE BELEDİYELERİ İLE KONUSUNA GÖRE YETKİLİ

KURUM VE KURULUŞLARDIR.

4.3. İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR: UYGULAMA AŞAMASINDA VE ALT

ÖLÇEKLİ PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULACAK

OLAN, İLGİLİ MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA YETKİLENDİRİLEN KURUM VE

KURULUŞLARDIR.

4.4. ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR: MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK

OLAN 1/25.000, 1/5.000 VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLANLARDIR.

4.5. İMAR PLANLARI: 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA TANIMLANAN NAZIM VE

UYGULAMA İMAR PLANLARIDIR.

4.6. KENTSEL YERLEŞME ALANLARI: BU PLANLA BELİRLENMİŞ KENTSEL

YERLEŞİK ALANLAR VE KENTSEL GELİŞME ALANLARI İLE BU ALANLARLA

BÜTÜNLEŞEN DİĞER KENTSEL KULLANIM ALANLARINDIR.

4.7. KENTSEL YERLEŞİK ALANLAR: BÜYÜKŞEHİR VE/VEYA İLÇE BELEDİYE

SINIRLARI İÇİNDE VAR OLAN, İÇİNDE BOŞ ALANLARI BARINDIRSA DA

BÜYÜK ORANDA YAPILAŞMIŞ OLAN ALANLARDIR.

4.8. KENTSEL GELİŞME ALANLARI: BU PLANIN HEDEF YILA İLİŞKİN NÜFUS

KABULLERİ İLE İLKE VE STRATEJİLERİNE GÖRE BU PLANLA KENTSEL

YERLEŞİME UYGUN BULUNAN KENTSEL KULLANIMLARIN GELİŞTİRİLECEĞİ

ALANLARDIR.

4.9. KIRSAL YERLEŞME ALANLARI: KENTSEL YERLEŞME ALANLARI DIŞINDA

KALAN KÖY VE MEZRALARI KAPSAYAN, 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN

İLGİLİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA KÖY YERLEŞİK ALANI VE CİVARINA İLİŞKİN

SINIR TESPİTİ YAPILMIŞ VE BU PLANDA SINIRLARI ŞEMATİK OLARAK

GÖSTERİLMİŞ VEYA PLAN ÖLÇEĞİ GEREĞİ GÖSTERİLEMEMİŞ OLAN

ALANLAR İLE 442 SAYILI KÖY KANUNU UYARINCA BELİRLENMİŞ OLAN

ALANLARDIR. KIRSAL KİMLİK TAŞIMAKLA BİRLİKTE 6360 SAYILI KANUN

UYARINCA MAHALLE STATÜSÜ KAZANAN ALANLAR DA BU KAPSAMDADIR.

4.10. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (O.S.B.): 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ

BÖLGELERİ KANUNU’NA GÖRE STATÜ KAZANMIŞ OLAN, SANAYİNİN UYGUN

GÖRÜLEN ALANLARDA YAPILANMASINI SAĞLAMAK, ÇARPIK SANAYİLEŞME

VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEMEK, KENTLEŞMEYİ YÖNLENDİRMEK,

RASYONEL KULLANMAK, BİLGİ VE BİLİŞİM

KAYNAKLARI

TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAK, SANAYİ TÜRLERİNİN BELİRLİ BİR

PLAN DAHİLİNDE YERLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA;

–  –  –

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

SINIRLARI TASDİK EDİLMİŞ ARAZİ PARÇALARININ İMAR PLANLARINDAKİ

ORANLAR DAHİLİNDE GEREKLİ İDARİ, SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI

ALANLARI İLE KÜÇÜK İMALAT VE TAMİRAT, TİCARET, EĞİTİM VE SAĞLIK

ALANLARI, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE DONATILIP, PLANLI BİR

ŞEKİLDE VE BELİRLİ SİSTEMLER DAHİLİNDE SANAYİ İÇİN TAHSİS

EDİLMESİYLE OLUŞTURULAN VE BU KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLETİLEN

MAL VE HİZMET ÜRETİM BÖLGELERİDİR.

4.11. SANAYİ ALANLARI: ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE

UYGUN OLARAK, ÇEVRE VE SAĞLIK KOŞULLARI GÖZETİLEREK, TOPLU

OLARAK YER ALMALARI ÖNGÖRÜLEN HER TÜRLÜ SANAYİ TESİSLERİNİN

YER ALABİLECEĞİ ALANLARDIR.

4.12. DEPOLAMA ALANLARI: ENDÜSTRİYEL HAMMADDE VE MAMUL ÜRÜNLER

İLE TARIM ÜRÜNLERİNİN AÇIK YA DA KAPALI DEPOLANMASI AMACIYLA

DÜZENLENMİŞ ALANLARDIR.

4.13. SANAYİ-DEPOLAMA ALANLARI: ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ

İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELER İLE İLİNTİLİ AÇIK VE KAPALI DEPOLAMA

TESİSLERİNİN BİR ARADA YER ALMALARI AMACIYLA DÜZENLENMİŞ

ALANLARDIR.

4.14. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ: KÜÇÜK ÖLÇEKTE SANAYİ İŞLETMELERİNİN YER

ALDIĞI, DAHA ÇOK DOĞRUDAN KENTLİYE YÖNELİK HİZMET ÜRETEN, 1593

SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE UYGUN

OLARAK, ÇEVRE VE SAĞLIK KOŞULLARI AÇISINDAN AYRILMALARI VE

GRUPLAŞMALARI GEREKLİ GÖRÜLEN İŞ ÜNİTELERİNİN YER ALABİLECEĞİ

ALANLARDIR.

4.15. SERBEST BÖLGELER: 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNUNA GÖRE

SERBEST BÖLGE STATÜSÜ KAZANMIŞ/KAZANACAK ALANLARDIR.

4.16. BÜYÜK ALAN KULLANIMI GEREKTİREN KAMU KURULUŞ ALANLARI:

KENT BÜTÜNÜNE VE ÇEVRESİNE HİZMET EDEN, İÇERİSİNDE KAMU HİZMET

BİRİMLERİNİN VE BUNLARIN TAMAMLAYICI UNSURLARININ YER ALDIĞI

ALANLARDIR.

4.17. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI: İÇERİSİNDE MOTEL VE

LOKANTA DA BULUNABİLEN AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI; RESMİ

VE SOSYAL TESİSLER; DUMANSIZ, KOKUSUZ, ATIK VE ARTIK BIRAKMAYAN

VE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TEHLİKE YARATMAYAN İMALATHANELER

İLE PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELER İÇERMEYEN DEPOLAR;

OTOPARKLAR; TEŞHİR VE SATIŞ BİRİMLERİNİN YER ALABİLECEĞİ

ALANLARDIR.

4.18. ÖZEL PROJE ALANLARI: 644 SAYILI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME UYARINCA BELİRLENMİŞ/BELİRLENECEK OLAN ALANLARDIR.

–  –  –

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

4.19. TERSANE ALANLARI VE TEKNE-YAT İMALAT ALANLARI: HER TÜR

NİTELİK VE KAPASİTEDEKİ DENİZ ARAÇLARININ GEMİ İNŞA BAKIM, ONARIM

VE SÖKÜM FAALİYETLERİNİN YAPILMASINA UYGUN OLARAK DONATILMIŞ

TEKNİK, İDARİ VE SOSYAL ALTYAPIYA SAHİP TESİSLER İLE BUNLARIN

BÜTÜNLEYİCİSİ OLAN HER TÜRLÜ KIYI YAPILARINI (KIZAK, HAVUZ, İSKELE,

RIHTIM VB) VE BUNLARA YÖNELİK YAN SANAYİ TESİSLERİNİN YER ALDIĞI

ALANLARDIR.

4.20. LİMAN GERİ SAHASI: LİMAN TESİSLERİNE BİTİŞİK KONUMDA, LİMANIN

İHTİYACI İÇİN GEREKLİ DEPOLAMA, İDARİ TESİS, KREYNER, VİNÇ, VB. ALAN

VE YAPISAL KULLANIMLARIN YER ALDIĞI ALANLARDIR.

4.21. LOJİSTİK MERKEZ ALANLARI: NAKLİYE, ENVANTER, DEPOLAMA,

MALZEME İDARESİ VE AMBALAJLAMA PROSESLERİNİN BİR ARADA YER

ALDIĞI, İTHALAT VE İHRACATA YÖNELİK ÜRÜNLERİN DEPOLANACAĞI

TESİSLERİN YER ALABİLECEĞİ ALANLARDIR.

4.22. TARIM VE HAYVANCILIK GELİŞTİRME ALANLARI: BU ALANLAR TARIM

VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLECEĞİ VE TARIMSAL

ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ARAŞTIRMA,

GELİŞTİRME VE ÜRETİM BİRİMLERİ İLE ÜRÜN TOPLAMA, DEPOLAMA,

SAKLAMA ALANLARI; TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR VE TARIMSAL AMAÇLI

ENTEGRE TESİSLERİN TOPLU OLARAK (ORGANİZE ŞEKİLDE) YER

ALABİLECEĞİ ALANLARDIR.

4.23. TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR: TOPRAK KORUMA VE SULAMAYA YÖNELİK

ALTYAPI TESİSLERİ, ENTEGRE NİTELİKTE OLMAYAN HAYVANCILIK VE SU

ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE MUHAFAZA TESİSLERİ İLE ZORUNLU OLARAK TESİS

EDİLMESİ GEREKLİ OLAN MÜŞTEMİLATLAR, MANDIRALAR, ÜRETİCİNİN

BİTKİSEL ÜRETİME BAĞLI OLARAK ELDE ETTİĞİ ÜRÜNÜ İÇİN İHTİYAÇ

DUYACAĞI YETERLİ BOYUT VE HACİMDE DEPOLAR, UN DEĞİRMENİ, TARIM

ALET VE MAKİNELERİNİN MUHAFAZASINDA KULLANILAN SUNDURMA VE

ÇİFTLİK ATÖLYELERİ, SERALAR, TARIMSAL İŞLETMEDE ÜRETİLEN ÜRÜNÜNPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |


Similar works:

«August 3, 2009 Dear Friends and Awakening Souls, Aloha Kakou! It seems Raphaelle and I left one volcano five weeks ago, entered into six more and returned to the first one, quite transformed, just over a week ago. As they say, “Lava makes the world go ʻround.” Or, was it, “All you need is lava?” One way or another, itʼs hot stuff. For me, thereʼs nothing like walking across a field of pâhoehoe and ʼaʼâ. In Hawaiian, pâhoehoe means “smooth, unbroken lava” and ʼaʼâ means...»

«Strategic Waste Management and Minimisation in Aquaculture Scottish Aquaculture Research Forum Fiinall Report F na Report June 2008 June 2008 Thistle Environmental Partnership Strategic Waste Management and Minimisation in Aquaculture Acknowledgements Acknowledgements This project was commissioned by the Scottish Aquaculture Research Forum (SARF), and funded by: SARF;Highlands and Islands Enterprise (HIE); and, Highland Council. The generous financial support of the above organisations is...»

«NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION No. 112,556 IN THE COURT OF APPEALS OF THE STATE OF KANSAS DANNY E. BEAUCLAIR, Appellant, v. STATE OF KANSAS, Appellee. MEMORANDUM OPINION Appeal from Shawnee District Court; EVELYN Z. WILSON, judge. Opinion filed March 4, 2016. Affirmed. Jonathan B. Phelps, Phelps-Chartered, of Topeka, for appellant. Jodi Litfin, assistant district attorney, Chadwick J. Taylor, district attorney, and Derek Schmidt, attorney general, for appellee. Before BUSER, P.J., ATCHESON and...»

«Japan Ophthalmic Devices Market Outlook to 2018 Vision Care, Intraocular Lens (IOL), Cataract Surgery Devices, Ophthalmic Diagnostic Equipment, Refractive Surgery Devices, Vitreo Retinal Surgery Devices and Others Reference Code: GDME1198IDB Publication Date: January 2013 Japan Ophthalmic Devices Market Outlook to 2018 Vision Care, Intraocular Lens (IOL), Cataract Surgery Devices, Ophthalmic Diagnostic Equipment, Refractive Surgery Devices, Vitreo Retinal Surgery Devices and Others GDME1198IDB...»

«REGIONAL DISTRICT OF NORTH OKANAGAN MINUTES of a REGULAR meeting of the BOARD of DIRECTORS of the REGIONAL DISTRICT OF NORTH OKANAGAN held in the Boardroom at the Regional District Office on Wednesday, April 15, 2015. Members: Director R. Fairbairn Electoral Area “D” Chair Director K. Acton Village of Lumby Vice Chair Director S. Fowler City of Armstrong Director D. Dirk District of Coldstream Director G. McCune City of Enderby Director J. Brown Township of Spallumcheen Director A. Mund...»

«New Items – August 2016 Ebooks and Electronic Theses are displayed as [electronic resource] Including books from previous years in special collections added to the Music Library Kierkegaard, Soren, 1813-1855 author. Kierkegaard's journals and notebooks [electronic resource] / [Sren Kierkegaard] ; Bruce H. Kirmmse, general editor ; edited by Niels Jrgen and 5 others. Princeton, N.J. : Princeton University Press, [2012-2015]. ©2012-2015 (002431077 ) Kierkegaard, Soren, 1813-1855 Diaries....»

«[JESOT 4.2 (2015): 145–69] A Remnant Will Return: An Analysis of the Literary Function of the Remnant Motif in Isaiah ANDREW M. KING The Southern Baptist Theological Seminary aking@sbts.edu The remnant motif has been rightly recognized as a significant feature in the Hebrew Bible. And yet, while various studies have helpfully catalogued its occurrences, far too little attention has been given to developing the motif as a complex literary device. This article assesses the nature of the remnant...»

«UNIVERSITY OF LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DEPARTAMENT OF PHYSICAL EDUCACTION Doctoral Program: Motor Praxiology, Physical Education and Sport Training DOCTORAL THESIS BASKETBALL FROM THE PERSPECTIVE OF NON-LINEAR COMPLEX SYSTEMS YVES DE SAÁ GUERRA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2013 BASKETBALL FROM THE PERSPECTIVE OF NON-LINEAR COMPLEX SYSTEMS DOCTORAL THESIS By YVES DE SAÁ GUERRA, B.S. SCIENCES OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT \ UNIVERSITY OF LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, GRAN CANARIA, SPAIN 2013...»

«      ‘Seeming Would Be Quite Enough’ Melodrama and Authenticity in Little Dorrit Helle Kathrine Løchen Knutsen A Thesis Presented to The Department of Literature, Area Studies and European Languages University of Oslo In Partial Fulfillment of the Requirements for the MA Degree Spring Term 2013 Supervisor: Tore Rem Acknowledgements     I  grasp  the  opportunity  to  heartily  thank  my  supervisor  Professor  Tore  Rem,  whose   critical  comments  and...»

«7 PRIORITIES AND STRATEGIES The Asia-Pacific region’s forest situation will continue to change during the next decade and beyond, in response to the collective impacts of various drivers of change. Demand for forest products and services is expected to increase considerably, but many countries will be challenged to reconcile conflicting demands and to establish acceptable trade-offs among competing needs. While there will be a number of positive changes in some countries (for example,...»

«MUSIC IN MAINZ AND FRANKFURT David C F Wright, DMus This essay started with the intention of being a brief acknowledgement of the magnificent violinist Edith Peinemann born in Mainz in 1937 who, at first, taught by her father who was in one of the Mainz orchestras. Today, Mainz has a population of about 197,778 and over 16,000 have a second home in the city. It is on the west side of the Rhine in the province of Rhineland-Palatinate. Frankfurt International Airport is 26 miles away by commuter...»

«2012 | ANNUAL REPORT VANCOUVER HOLOCAUST EDUCATION CENTRE BOARD & STAFF The Vancouver Holocaust Centre Society for Education and Remembrance was founded in 1983 by survivors of the Holocaust. The founders’ goal, realized in 1994, was to leave a permanent legacy in the form of the Vancouver Holocaust Education Centre devoted to Holocaust based anti-racism education.VANCOUVER HOLOCAUST EDUCATION CENTRE The Vancouver Holocaust Education Centre is a teaching museum promoting human rights, social...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.